Staff-2020

Staff Name List – Academic [2020]

1 Mr.W.B.Piyathissa 02 Mrs. Mrs.samanthi wijewardana 03 Mrs.N.K.A.S.Jinadari Neelawa
04 Mrs.J.M.A.J.Bandara 05 Mrs.C.K.Nanayakkara 06 Mrs. Mrs.M.G.Priyadarshani
07 Mrs.W.A.Shiromi Pramitha 08 Mrs.G.M.M.Nilmini 09 Mr.A.G.R.S.Madushan
10 Mrs.A.V.Thilaka 11 Mrs.G.L.K.T.Nanayakkara 12 Mrs.R.A.Subashini
13 Mrs.Samanmalee Karunadeera 14 Mr.G.B.Nandathissa 15 Mrs.N.R.Kuruppuarachchi
16 Mr.Ajantha Ranaweera 17 Mrs.B.U.Tharangi Nadeeshani 18 Mrs.H.W.K.S.Kaumadimala
19 Mrs.W.E.Sajeewani 20 Mrs.S.B.Lalitha 21 Mrs.M.A.S.N.Rajini
22 Mrs.T.N.U.Thennakoon 23 Mrs.P.P.N.Priyanthi 24 Mrs.M.M.Senanayaka
25 Mrs.K.S.P.Yapa 26 Mrs.W.C.R.Siriwardana 27 Mrs.H.K.G.W.Kumari
28 Mrs.M.Renuka 29 Mrs.C.Lokukaluthotage 30 Mrs.G.P.N.Malkanthi
31 Mrs.H.K.C.K.Udayangani 32 Mrs.V.M.Himali Jayawardana 33 Mrs.V.M.P.Siriwardana
34 Mrs.P.A.D.H.Jayawardana 35 Mrs.S.Walpola 36 Mrs.M.Dayani
37 Mrs.S.M.Widanapathirana 38 Mrs.R.M.T.H.Rathnayaka 39 Mrs.U.N.Vidulamani
40 Mrs.R.M.Buddakorala 41 Mrs.H.W.S.Prabani 42 Mrs.B.A.K.D.Perera
43 Mrs.P.Y.Guruge 44 Mrs.D.D.Gallage 45 Mr.C.Jayasingha
46 Mr.Pradeep Hettiarachchi 47 Mr.R.M.Hettiarachchi 48 Mrs.W.S.Sanjeewani
49 Mr.N.D.S.Arunashantha 50 Mr.A.G.M.C.Dias 51 Mrs.R.Ishwari
52 Mrs.I.N.S.Dahanayaka 53 Mrs.K.A.R.Samanthi 54 Mrs.C.N.H.Liyanage
55 Mr.P.N.Weerasiri 56 Mrs.M.C.Gunasekara 57 Mrs.L.P.Paranagama
58 Mrs.T.I.Devanarayana 59 Mrs.W.P.V.D.Vidanapathirana 60 Mrs.C.K.Rubasingha
61 Mrs.M.G.L.Nadeeka 62 Mrs.H.A.S.M.Amarapala 63 Mrs.H.H.P.Nirmala
64 Mr.M.H.H.Jayalath 65 Mr.D.D.Wijesiri 66 Mrs.T.D.Mathagadeera
67 Mrs.E.N.Darshani 68 Mrs.H.H.G.C.Priyadarshani 69 Mrs.A.A.D.Chandima
70 Mr.K.H.M..T.B.Thilakarathna 71 Mrs.R.Rubasinghai 72 Mrs.M.M.A.N.R.Perera
73 Mr.J.M.L.K.Jayawardana 74 Mrs.M.S.F.Risla 75 Mrs.S.Kithulgoda
76 Mrs.C.D,Samarasingha 77 Mrs.W.T.N.Kumari 78 Mrs.W.H.G.C.Kumari
79 Mrs.R.P.Edirisooriyaa 80 Mr.S.Sadeep 81 Mr.B.M.K.Basnayaka
82 Mrs.B.M.S,D.Balasooriya 83 Mrs.D.H.L.Gunawardana 84 Mrs.P.S.P.Amarasekara
85 Mr.M.A.S.R.Munasingha 86 Mrs.H.G.Sunethra 87 Mrs.K.H.C.Pradeep
88 Mr.T.L.Dayashantha 89 Mrs.W.M.D.Lakmal 90 Rev.Ariyadamma
91 Mrs.A.W.P.Dilanthi 92 Mrs.J.Jayawardana 93 Mrs.P.Abewardana
94 Mr.M.A.M.K.Nimal 95 Mrs.A.B.Shriyani 96 Mr.H.K.Dilip Kumara
97 Mrs.W.P.A.Prabodini 98 Mrs.M.W.Nadeera 99 Mrs.G.S.S.Sapumohotti
100 Mrs.K.W.Suraj 101 Ms.S.S.Alahakoon 102 Mrs.H.K.Samanthi
103 Mr.A.P.Sarath 104 Mrs.M.N.D.S.Senavirathna 105 Mrs.D.A.D.Gayani
106 Mrs.R.A.D.A.H.Jayawardana 107 Mrs.M.s.Hisniya 108 Mrs.U.Sriyani
109 Mr.H.W.A.Kularathna 110 Mrs..S.E.Wasantha 111 Mrs.S.Manamperi
112 Mr.L.G.Sujith 113 Mr.H.J.Abekoon 114 Mrs.N.D.K.P.Thilakawardana
115 Mrs.M.P.De Silva 116 Mrs.D.S.Rajapaksha 117 Mrs.M.H.Sriyani
118 Mrs.A.K.Gamage 119 Mrs.S.S.Nagoda 120 Mrs.E.M.Darshani
121 Mrs.J.H.L.K.Danushka 122 Rev.Rewatha